Valtiovarainvaliokunnan lausunto julki – veroraportointipykälää ei korjata

Blogi
Sonja Vartiala |

Olen koonnut tämän valtiovarainvaliokunnan lausuntoa koskevan analyysin hampurilaismallilla. Valitettavasti sämpylät ovat ohuet ja pihvi paksu.

Aloitetaan laihoista hyvistä uutisista.

Valtiovarainvaliokunnan lausunto kuvaa veroraportointia koskevan pykälän merkityksen ja tarkoituksen aivan oikein. Valiokunta toteaa pykälän tähtäävän "riittävään yleisöjulkisuuteen yksityisten toimijoiden verovastuullisuuden tarkastelemiseksi. Tarkoituksena on myös ehkäistä ennakolta veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua."

Valiokunta toteaa myös pitävänsä sääntelyä välttämättömänä osana uuden valinnanvapausjärjestelmän toimeenpanoa. Tästä olemme samaa mieltä. "Kysymys on julkisista verovaroista, joiden käyttöä tulee voida seurata myös silloin, kun palveluntuottaja on yksityinen. Yksityisillä toimijoilla on lisäksi mahdollisuus verosuunnitteluun — toisin kuin julkisella taholla — mikä on tärkeä tunnistaa uuteen malliin siirryttäessä", valiokunta toteaa.

Lisäksi valiokunta kertoo asiantuntijoiden kiinnittäneen huomiota siihen, että vaadittavat tiedot poikkeavat verotuksen maakohtaista raportointia koskevasta verotusmenettelylain 14 e §:stä. Tämä on se keskeinen kritiikki, jota muun muassa Finnwatch on pitänyt esillä alusta asti.

So far so good.

Sitten seuraa se pihvi, eli totaalinen mahalasku. Valiokunta unohtaa omat edellä esitetyt yleisöjulkisuuteen nojaavat perustelunsa ja siirtyykin selittämään, että verotuksen oikeellisuuden valvonta kuuluu Verohallinnolle.

Valiokunta pitää vesitetyn pykälän vaatimuksia jo entisestään melko laajoina.

Asiantuntijalausunnot sivuuttaen valiokunta ei näe perusteita muuttaa veroraportoinnissa vaadittujen tietojen sisältöä tai säännöksen soveltamisedellytyksiä. Päinvastoin, valiokunta pitää vesitetyn pykälän vaatimuksia jo entisestään melko laajoina.

Myöskään raportoinnin laiminlyönnistä sanktiointi ei ole valiokunnan mielestä tarpeen. Valiokunnan huolena on päinvastoin se, että yksittäisistä tiedoista tehdään julkisuudessa virheellisiä yleistyksiä, jotka levitessään saattavat aiheuttaa perusteetonta haittaa yritykselle. Tämä argumentti on erityisen absurdi: hallitus haluaa antaa yleisölle puutteellisia tunnuslukuja ja on sitten huolissaan siitä, että niitä ei osata tulkita oikein. Päätä ihan kivistää.

Pienenä kädenojennuksena kuulluille asiantuntijoille valiokunta kertoo pitävänsä pykälän puutteista tehtyjä huomioita varteenotettavina, ja toteaa, että uuden säännöksen toimivuutta on "syytä seurata".

Jos se ketään lämmittää, oppositio oli onneksi valiokunnassa hereillä ja jätti asiaan kaikkien oppositiopuolueiden kansanedustajien allekirjoittaman yksityiskohtaisen vastalauseen. Opposition mukaan veroraportointivelvollisuudessa on yhä puutteita, ja se esitti raportointipykälää täydennettäväksi yli kymmenellä tunnusluvulla. Lisäksi oppositio edellytti lainkohdan velvoitteiden laiminlyönnistä säädettävän erillinen sanktio.

Mutta mitä valtiovarainvaliokunnan lausunto tarkoittaa?

Käytännössä sitä, että hallitus ei aio korjata veroraportointia koskevaa pykälää. Mikäli sote-uudistus menee läpi, tulee yritysten aggressiivisen verosuunnittelun selvittämiseksi tehdä salapoliisityötä lähes entiseen tapaan.

Kuva: Laura Kotila, valtioneuvoston kansliaEnsiapua verovuotoon

Hallitus jätti homman hoitamatta. Nyt on kansalaisten aika toimia. Osallistu Finnwatchin joukkorahoituskampanjaan ja auta meitä selvittämään sote-yritysten vastuullisuus veronmaksajina.


Sonja Vartiala

Sonja on Finnwatchin toiminnanjohtaja. Hän johtaa järjestön hallintoa ja viestintää ja vastaa Finnwatchin työelämän oikeuksiin liittyvästä tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email