Tuleva hallitus, korjatkaa nämä!

Blogi
Sonja Finér |

1. Korkovähennysrajoitusten kiristykset

Yksi yleisimpiä yritysten hyödyntämiä verovälttelykeinoja on koroilla tehtävä verosuunnittelu, joka on erityisesti kansainvälisten pääomasijoittajien suosiossa. Kun yritys pumpataan täyteen velkaa, se ei välttämättä maksa Suomeen lainkaan veroja. Suomi on säätänyt ilmiötä suitsivat niin sanotut korkovähennysrajoitukset OECD:n suosituksia löperömmin. Korkovähennysrajoituksia tulee kiristää.

2. Tasevapautussäännön poistaminen

Tasevapautussääntö eli niin sanottu tasetesti vapauttaa tietyt erittäin velkaiset yritykset kokonaan korkovähennysrajoitusten piiristä. Tätä verolainsäädännön porsaanreikää hyödyntää muun muassa sähkönsiirtoyhtiö Caruna. Tasetesti on poistettava kokonaan.

3. Väliyhteisölain kiristäminen

Väliyhteisölain pitäisi puuttua pöytälaatikkoyhtiöillä tehtävään verosuunnitteluun sekä muun muassa yritysten muiden maiden kanssa neuvottelemiin erityisiin verolomiin. Nykyinen laki on kuitenkin muotoiltu niin, että sitä ei käytännössä juuri koskaan voida soveltaa ETA-maissa. Lakiin on myös leivottu niin laajoja toimialapoikkeuksia, että käytännössä valtioiden välisen haitallisen verokilpailun ruokkiminen, kuten verolomien neuvottelu kehitysmaiden kanssa on edelleen yrityksille kannattavaa.

4. Yleisen veronkiertopykälän korjaaminen

Veronkiertopykälää voidaan nykyään soveltaa vain kaikkein härskeimpiin järjestelyihin ja silloinkin usein vasta pitkien oikeusriitojen jälkeen. Veronkiertopykälän soveltamisesta tulee tehdä kaavamaisempaa. Pykälää tulee voida soveltaa kaikkiin järjestelyihin, joissa liiketaloudelliset syyt järjestelyiden tekemiselle ovat vähäisiä ja joissa on saavutettu merkittäviä veroetuja.

5. Vakuutuskuorilla tehtävän verokikkailun estäminen

Edellisen hallituskauden aikana tiettyihin kaikkein törkeimpiin vakuutuskuorilla tehtäviin verovälttelyjärjestelyihin puututtiin. Finnwatch haluaa, että vakuutuskuorista luovutaan, ja siksi ne tulee sivuuttaa verotuksessa kokonaan.

6. Hallintarekisterien ongelmien poistaminen

Hallintarekisteröintiin liittyvien ongelmien korjaaminen jäi edelliseltä hallitukselta puolitiehen. Hallintarekistereihin liittyvä ns. osinkopesu (jossa lähdeveroja välteltään esimerkiksi myymällä tai vuokraamalla osakkeet osingonjaon hetkellä) vaatii lisätoimenpiteitä, samoin omistusten yleisöjulkisuus on turvattava.

7. Arvonnousuveron säätäminen

Perinnöistä, lahjoista ja vakuutuskuorista voidaan välttää edelleen verot kokonaan muuttamalla verotukselliset asuinkirjat matalan verotuksen maahan. Tämä porsaanreikä tulee tukkia säätämällä Suomeen suuria omaisuuseriä koskeva arvonnousuvero.

8. Tulonmuunnon torjunta

Suomen nykyinen osinkoverojärjestelmä kannustaa isopalkkaisia asiantuntijoita nostamaan tuloja oman yrityksen kautta sen sijaan, että he toimisivat normaalisti yritysten palkkalistoilla. Tulonmuunto on yleistä esimerkiksi lääkäreiden ja asianajajien keskuudessa. Suomen tulee korjata osinkoverojärjestelmää vähintään valtiovarainministeriön asiantuntijatyöryhmän esittämien suositusten mukaisesti.

9. Julkisen maakohtaisen veroraportoinnin edistäminen

Yritysten verovälttelyn tutkiminen on edelleen kovaa työtä. Tämä johtuu siitä, että kaikista maista ei ole saatavissa tilinpäätöstietoja. Julkinen maakohtainen veroraportointi avaisi kansainvälisten yritysten sisäisen rahaliikenteen paremmin tutkijoiden, median ja kansalaisjärjestöjen käyttöön, ja auttaisi tuomaan lisätietoa yritysten veronmaksun vastuullisuudesta.

10. Vero-oikeudenkäyntien päätökset julkisiksi, Virre-palvelu maksuttomaksi

Suomi on erikoinen maa siksi, että meillä verotusta koskevat oikeudenkäyntien päätökset eivät ole kokonaan julkisia. Päätöksistä mustataan yritysten nimet ja muut yksilöimisen mahdollistavat tiedot. Oikeuden päätöksiä pitää tilata erikseen tuomioistuimista sokkona ja niiden mustaamisesta pitää maksaa. Suomessa myös Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämä yritysten tilinpäätökset sisältävä Virre-palvelu on maksullinen – jopa veroparatiisi Luxemburgissa vastaava rekisteri on maksuton! Oikeuden päätösten salaaminen ja tilinpäätöstietojen maksullisuus haittaavat yritysten veronmaksun vastuullisuuden tutkimista ja julki tuomista.

11. Digiverouudistuksen aktiivinen edistäminen

Euroopan komissio teki viime vuonna ensimmäisen ehdotuksen digiverouudistuksesta. Ehdotus oli epäonnistunut, sillä siinä asetettujen kiinteiden raja-arvojen vuoksi se olisi ollut epäoikeudenmukainen pienille jäsenmaille. Vaikka ensimmäinen ehdotus ei osunut maaliin, digiverouudistus tarvitaan: tulevaisuudessa yhä suurempi osa yrityksistä luo arvoa digitaalisessa ympäristössä, ja tällä hetkellä ne voivat Googlen ja Facebookin tavoin välttää verot lähes kokonaan. Digitaalisen talouden yrityksille tulee voida luoda digitaalinen verotuksellinen toimipaikka, mutta sen luomisessa tulee huomioida maiden kokoerot.

12. CCCTB:n edistäminen

Valtioiden välinen haitallinen verokilpailu tulee suitsia ja ajaa yritysverojärjestelmään uudistusta, joka lopettaa nykymuotoisen yritysten verovälttelyn. CCCTB, eli yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja, on komission esittämä malli, jossa verotusoikeus jaetaan valtioille kaavamaisesti sen mukaan paljonko esimerkiksi yritysten kiinteästä omaisuudesta, työntekijöistä ja asiakkaista kunkin valtion alueella sijaitsee.

13. EU:n minimiyhteisöverokannasta sopimisen edistäminen

Sopimalla minimiyhteisöverokannasta EU-tasolla lopetettaisiin valtioiden välinen haitallinen verokilpailu sekä suljettaisiin EU:n sisäiset veroparatiisit. Valtioiden tulee kilpailla osaamisella, yhteiskunnan vakaudella ja toimivalla infrastruktuurilla – ei yhteiskunnan kokonaishyvinvointia rapauttavilla veroalennuksilla.

Kuva: Óðinn / Creative Commons


Allekirjoita vetoomus

Nyt on aika toimia. Vaadi seuraavaa hallitusta puuttumaan yritysten verovälttelyyn.

Vaadin, että seuraavan hallituksen ohjelmassa sitoudutaan

  • puuttumaan Carunan ja monen muun yrityksen verovälttelyyn poistamalla tiedossa olevat porsaanreiät kansallisesta verolainsäädännöstä.
  • edistämään aggressiivisen verosuunnittelun torjuntaa EU-tasolla tukemalla muun muassa julkista maakohtaista veroraportointia ja yritysverojärjestelmän kokonaisuudistusta.

VEROKIKKAILU KURIIN


KIITOS ALLEKIRJOITUKSESTASI!

Toimitamme vetoomuksesi hallitusneuvottelijoille. On aika laittaa piste yritysten verokikkailulle.
4590 ALLEKIRJOITUSTA. TAVOITE 10000.

Sonja Finér

Sonja on Finnwatchin toiminnanjohtaja. Hän johtaa järjestön hallintoa ja viestintää ja vastaa Finnwatchin työelämän oikeuksiin liittyvästä tutkimuksesta ja vaikuttamistyöstä.

Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email