Työntekijä lepää tehtaassa

 

YK:ssa neuvotellaan monikansallisten yritysten ihmisoikeusvastuuta koskevasta sitovasta sopimuksesta. Järjestöt vetoavat Soiniin ja Mykkäseen, jotta Suomi edistäisi sopimuksen syntymistä.

Osa yrityksistä on mukana toiminnassa, josta seuraa pakkotyövoiman käyttöä, ympäristön saastumista, maakaappauksia, pulaa lääkkeistä ja vedestä, piittaamattomuutta työlainsäädännöstä ja jopa väkivaltaa ihmisiä ja ihmisoikeuspuolustajia kohtaan. Sääntelyssä on aukkoja, jotka johtuvat osittain siitä, että yritykset toimivat kansainvälisesti, mutta niitä sääntelevät lait ovat kansallisia. Järjestöjen vetoomus toteaa, että yritysten ihmisoikeusvastuuta on selkeytettävä sitovin kansainvälisin säännöin, jotta mikään yritys ei saa kilpailuetua vastuuttomuudesta.

"Yritysten ihmisoikeusvastuuta ei voi jättää vain niiden oman tai kuluttajien aktiivisuuden varaan. Yritykset on velvoitettava selvittämään ja minimoimaan toimintaansa liittyvät negatiiviset ihmisoikeusvaikutukset", toteaa Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala

Neuvotteluita käydään hallitusten kesken YK:n ihmisoikeuskomiteassa. EU-valmistelee parhaillaan kantaansa kolmanteen neuvottelukokoukseen, joka pidetään 23.-27. lokakuuta.

Järjestöt muistuttavat, että ihmisoikeusloukkausten estäminen on valtioiden vastuulla. Kansallisten lakien tilkkutäkki ei riitä ihmisoikeuksien turvaamiseen, koska toimeenpano on monissa maissa heikkoa. Yritykset pystyvät myös liiaksi ohjaamaan kansallista päätöksentekoa. Ilman sitovia kansainvälisiä yritysvastuusääntöjä ihmisoikeudet ja ympäristö jäävät bisneksen jalkoihin.
 


Sitovat velvoitteet ja mekanismi niiden toimeenpanemiseksi on looginen seuraava askel vuosikymmeniä sitten alkaneessa työssä. Erityisen tärkeää on parantaa valitusmekanismien ja korvausten saatavuutta vääryyksiä kokeneille yksilöille ja yhteisöille. Sopimuksen tulee asettaa ihmisoikeudet epäreiluissa kauppa- ja investointisopimuksissa korostettujen yritysten oikeuksien edelle.

Yhä useammat kansalaisjärjestöt ja -liikkeet näkevät sopimuksen tärkeäksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumiselle. Vetoomus on osa kansainvälistä vetoomusta, jonka on tähän päivään mennessä allekirjoittanut yli 500 kansalaisjärjestöä ympäri maailmaa.

Suomessa toimivista järjestöistä vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Attac ry, Eettisen kaupan puolesta ry, Emmaus Helsinki, Finnwatch, Ihmisoikeusliitto ry, Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö, Kehys ry, Kepa ry, Liana, Maailmankauppojen liitto ry, Moniheli ry, Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen rf, Plan International Suomi, Reilu kauppa ry, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry, Suomen Lähetysseura ry, Suomen World Vision ry, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry ja Väestöliitto ry.Vetoomus järjestöiltä: YK:n monikansallisia yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskeva sitova sopimus.

stdClass Object ( [image_intro] => images/7439740314_cef0f13ef5_q.jpg [float_intro] => [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => images/7439740314_a9e6344f3a_k.jpg [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => Työntekijä lepää tehtaassa [image_fulltext_caption] => Finnwatchin Hikistä hommaa -raportin kuvitusta vuodelta 2012. Kuvan tehdas valmisti keittiö- ja henkilövaakoja Clas Ohlsonille. )

© Finnwatch 2018
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email