Marimekon lasituotteiden työoloissa korjattu uusia ongelmia, puuvilla nyt vastuullisempaa

Uutiset

Marimekko kertoo hankkivansa edelleen tuotteita samalta thaimaalaiselta lasitehtaalta, jota Finnwatch tutki aiempina vuosina. Finnwatch pitää erittäin tärkeänä sitä, että ostosuhteita ei ole katkaistu vaan tehtaan tuotanto-olojen parantamista on jatkettu pitkäjänteisesti.  

Marimekon mukaan tehtaalla on käynnistetty Amfori BSCI:n uusien kriteerien mukaiset auditoinnit vuonna 2016. Tiukentuneiden kriteerien johdosta tehtaan auditointitulokset ovat heikentyneet aikaisemmista.

Ostosuhteita ei ole katkaistu vaan tehtaan tuotanto-olojen parantamista on jatkettu pitkäjänteisesti.

Vuonna 2016 tehtaan saama tulos oli merkittävistä puutteista kielivä D. Osa puutteista koski työelämän oikeuksia. Tehtaan omalla palkkalistalla olevien työntekijöiden työehdoissa ei ollut huomautettavaa, mutta tehtaalle vartiointiliikkeen kautta palkatun vartijan työoloissa havaittiin ongelmia. Vartija ei saanut palkkakuitteja tai vuosilomia, ja hän oli joutunut itse kustantamaan työvaatteensa. Auditoinnin havaittua epäkohdat vartiointiliike on korjannut epäkohdat ja tehdas on maksanut vartijan työvaatteet.

Työterveysasioissa auditointi huomautti, että tehtaan myrkyllisiä kemikaaleja käsittelevällä työpisteellä ei ollut lainkaan silmähuuhtelupistettä. Lisäksi ensiapupakkauksissa olevissa lääkkeissä ei kaikissa ollut merkittynä viimeistä voimassaolopäivää. Tehdas oli myös laiminlyönyt erilaisia viranomaisille tehtäviä ilmoituksia.

Vuonna 2017 toteutetussa uudelleen auditoinnissa edellisenä vuonna havaitut ongelmat todettiin korjatuiksi yhtä lukuun ottamatta. Korjaamatta jätetty ongelma oli lisäpaloletkujen asentaminen, minkä vuoksi työ- ja turvallisuusosion arvosanaksi muodostui auditoinnissa edelleen heikko D. Paloletkujen osalta lasitehdas on informoinut Marimekkoa paikallisten paloviranomaisten antamasta suosituksesta. Tehtaan esittämän viranomaisten suositusdokumentin mukaan lisäletkuja ei tarvita, sillä paloasema ammattilaisineen ja kalustoineen sijaitsee alle kilometrin päässä.

Finnwatch kiinnitti tehtaan oman alihankintaketjun valvontaan huomiota edellisissä raporteissaan. Tehdas käyttää riskimaista tulevia raaka-aineita, erityisesti lasin valmistuksessa käytettävää hiekkaa. Tehdas kertoi tuolloin, ettei sillä ole voimavaroja alihankintaketjujen seurantaan, mutta se lupasi käynnistää asiasta keskustelua Thaimaan lasiteollisuuden etujärjestön piirissä. Amfori BSCI:n auditointitulosten valossa näyttää siltä, että keskustelu ei ole edennyt konkreettisiin toimenpiteisiin. Viimeisimmässä tarkastuskäynnissä auditoija on huomauttanut, ettei tehdas ole systemaattisesti ulottanut Amfori BSCI-kriteeristöä alihankintaketjuunsa. Tämän vuoksi sen johtamisjärjestelmää koskeva viimeisimmän auditoinnin tulos jäi C-tasolle.

Vuonna 2017 tehtaan auditoinnin yhteenlaskettu tulos oli C (tyydyttävä). Amfori BSCI:n 12 osa-alueen arvioinnissa tehtaan johtamisjärjestelmä sai siis tuloksen C ja työ- ja turvallisuus sai tuloksen D. Muut arvioitavat kohdat saivat tulokseksi A:n, mikä on korkein arvosana.

Tehdas on määrä auditoida jälleen uudelleen vuoden 2018 aikana. Marimekko noudattaa Amfori BSCI:n normia, jonka mukaisesti A ja B -tulokset ovat voimassa kaksi vuotta. Mikäli tehdas alittaa ne, uusitaan auditointi vuoden välein. Auditointien lisäksi Marimekon omat edustajat vierailevat tehtailla kahden vuoden välein. Seuraava vierailu tehdään yhtiön normaalin rytmin mukaisesti kesäkuussa 2018.

Puuvillan vastuullisuutta lisätty Better Cotton Initiative -sertifioinnilla

Finnwatch arvosteli vuonna 2013 Marimekkoa yrityksen käyttämän puuvillan vastuullisuusvalvonnan puutteista. Tuolloin Marimekolla ei ollut käytännössä mitään mekanismeja sen käyttämän puuvillan tuotanto-olojen tai edes alkuperämaan valvomiseksi. Finnwatchin raportin tiimoilta käydyn dialogin aikana Marimekko ilmoitti vuonna 2013 aloittavansa Better Cotton Initiative -sertifioidun puuvillan käytön tuotteissaan.

Vuonna 2015 Marimekon käyttämästä puuvillasta 31 prosenttia oli BCI-sertifioitua ja osuus oli vuoteen 2017 mennessä kasvanut 53 prosenttiin. Tänä vuonna Marimekon tavoitteena on hankkia 65 prosenttia yrityksen käyttämästä puuvillasta BCI-sertifioituna. Yritys ei ole asettanut tavoitetta 100 prosentin sertifiointiasteen saavuttamiselle, mutta se kertoo lisäävänsä kestävän puuvillan osuutta edelleen tuotteissaan.

Muita toimenpiteitä

Marimekon omille ostajille laadittu sisäinen hankinnan käsikirja päivitettiin vuoden 2017 lopussa. Hankinnan vastuullisuustavoitteita päivitettiin tuleville vuosille, ja tietoa Code of Conductista sekä sen soveltamisesta syvennettiin. Käsikirja antaa ohjeita vastuullisuusnäkökohtien huomiointiin hankintaprosessin eri vaiheissa.

Marimekko on myös kouluttanut henkilöstöään ihmisoikeuskysymyksissä osallistumalla FIBSin ihmisoikeuskoulutukseen. Aihepiireinä koulutuksessa olivat muun muassa yritystoiminnan ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit, ihmisoikeuksien integroiminen yrityksen toimintoihin sekä seuranta ja raportointi.

Finnwatch kiitää Marimekkoa erityisesti lisääntyneestä avoimuudesta.

Marimekko kertoo, että ihmisoikeusvaikutusten kattavampi arviointi yrityksen toimitusketjussa ei kuitenkaan ole edistynyt niin ripeästi, kuin yritys oli suunnitellut. Marimekon mukaan sen täytyy tehdä edelleen töitä, jotta yritys pääsisi kohti systemaattista toimintamallia ihmisoikeusriskien tunnistamiseksi ja niihin vastaamiseksi.

Yhteenveto

Marimekon vastuullisuustyö on edistynyt monelta osin. Finnwatch kiitää Marimekkoa erityisesti lisääntyneestä avoimuudesta. Vuoropuhelun alkaessa vuonna 2013 yritys salaili alihankkijoitaan ja auditointituloksiaan, ja se on nyt tehnyt toimintakulttuurissaan täyskäännöksen. Marimekko antoi Finnwatchille yksityiskohtaista tietoa lasituotteita valmistavan alihankkijansa auditointituloksista, ja yritys tarjoaa edelleen vuosittain päivitettävän julkisen listan keskeisimmistä alihankkijoistaan. Myös vastuullisuusvalvonnan piirissä olevan puuvillan lisääntymistä voidaan pitää positiivisena edistysaskeleena. Tulevina vuosina tavoitteena tulee olla 100-prosenttisesti vastuullisuussertifioitu puuvilla, ja kuten yritys toteaa itsekin, panostuksia ja resursseja yrityksen toimitusketjun ihmisoikeusvaikutusten arviointiin on edelleen lisättävä.

Kuva: Carlos Mejía Greene / Flickr. CC 2.0 BY-NC-SA

Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email