Julkaisu
16/03/2020
Herrojen huojennus
Osinkoverojärjestelmän epätasaisesti jakautuvat hyödyt

Raportti tarkastelee tilastotiedon valossa sitä, miten osinkoverojärjestelmän hyödyt jakautuvat Suomessa.PDF-Raportti

Julkaisu
25/02/2020
Ei takeita toteutumisesta
Ammattiyhdistysoikeudet Thaimaassa

Dokumentissa käydään läpi Thaimaan lainsäädännön keskeisiä puutteita ammattiyhdistysoikeuksien toteutumisen näkökulmasta sekä oikeuksien turvaamiseen tähtäävien kansallisten lakiuudistusten kehityskulkuja.PDF-Raportti

Julkaisu
16/10/2019
Teetä ilman sympatiaa
Suomessa kulutettavan teen sosiaalinen vastuullisuus

Raportti pureutuu työoloihin Suomessa juotavan teen tuotannossa. Tutkitut plantaasit toimittavat teetä suurimmille suomalaisille teetaloille Forsman Tealle ja Nordqvistille sekä kansainvälisille teebrändeille kuten Twiningsille ja Unileverille. PDF-Raportti

Julkaisu
09/10/2019
Hiilenmustia alihankintaketjuja
Miten suomalaiset yritykset hallitsevat riskimaissa sijaitsevien alihankkijoidensa kasvihuonekaasupäästöjä?
Julkaisu
29/05/2019
Vertailu sote-yritysten verovastuullisuudesta

Joukkorahoituksella tuotettu selvitys laittaa suurimmat sote-yritykset verovastuun osalta järjestykseen. Parhaat pisteet saivat Coronaria ja Pihlajalinna, heikoimmin vertailussa pärjäsivät Mehiläinen ja Attendo.PDF-Raportti

Julkaisu
04/04/2019
Working conditions in the making of Balmuir and Vallila products in India

Raportti tuo esiin useita työelämän oikeuksiin liittyviä ongelmia Wheslyn Groupin ja Vallila Interiorin alinhankintaketjuissa Intiassa.PDF-Raportti

Julkaisu
26/03/2019
With a Pinch of Risk
Working conditions in Valio’s supply chains in Thailand

Raportti nostaa esiin useita työelämän oikeuksiin liittyviä ongelmia Valion alihankintaketjuissa Thaimaassa.PDF-Raportti

Julkaisu
15/01/2019
Halpatuotantoa hikipajoissa?
Äitiyspakkaukseen sisältyvien tuotteiden sosiaalinen vastuullisuus

Selvityksessä tarkastellaan vuoden 2018 äitiyspakkaukseen sisältyvien tuotteiden tuotannon sosiaalista vastuullisuutta.PDF-Raportti

Julkaisu
20/11/2018
Suomessa toimivien pankkien verovastuullisuus
Kokemuksia julkisesta maakohtaisesta veroraportoinnista

Selvityksen mukaan Nordea, Danske Bank ja OP Ryhmä näyttävät maksavan toimintamaissaan veroja paikallisten yleisten verokantojen mukaan. Finnwatch moittii kuitenkin pankkien verovastuullisuuteen liittyvää raportointia puutteelliseksi.PDF-Raportti

Julkaisu
04/09/2018
Puitteet kuntoon
Globaalit puitesopimukset yritysvastuun työkaluna

Selvitys suosittelee globaalien puitesopimusten solmimista suomalaisille yrityksille ja ammattiliitoille. Tehokkaasti toimeenpannut puitesopimukset ovat nousemassa entistä tärkeämpään roolin yritysvastuun valvonnassa.PDF-Raportti

Julkaisu
04/07/2018
Laki yritysten ihmisoikeusvastuusta
Vertaileva katsaus eri maiden lakihankkeisiin ja parhaisiin käytäntöihin

Vertaileva lakiselvitys käy läpi muun muassa Ranskan, Sveitsin, Saksan ja Alankomaiden tuoreita yritysvastuulakeja ja -lakihankkeita.PDF-Raportti

Julkaisu
18/06/2018
IOI Groupin työolot Malesian Sabahissa

Raportti kertoo Nesteen alihankkijana toimivan malesialaisen palmuöljyjätti IOI Groupin jatkaneen työolojensa kehittämistä positiiviseen suuntaan. Tiloilta löytyi kuitenkin edelleen ongelmia, joihin yhtiön tulee puuttua.PDF-Raportti

Julkaisu
29/05/2018
The long road to respecting labour rights
Tracing company responses to allegations of abuse in their supply chains

Raportti tarkastelee kolmen erilaisen yritysvastuuskandaalin jälkimaininkeja Thaimaassa.PDF-Raportti

Julkaisu
25/05/2018
Elämiseen riittävän palkan mallit
CASE: Brasilia, Indonesia, Intia ja Mosambik

Selvitys vertailee elämiseen riittävän palkan laskentamallien tuloksia Brasiliassa, Indonesiassa, Intiassa ja FilippiineilläPDF-Raportti

Julkaisu
20/03/2018
Sanoista tekoihin
Sosiaalisen vastuun pilottiprojekti Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa
Julkaisu
13/12/2017
Verovälttelyn arkkitehdit
Kartoitus Suomen verosuunnittelumarkkinoista

Raportti kertoo Suomessa toimivan kymmeniä verosuunnittelupalveluita tarjoavia yrityksiä. Osa yrityksistä on suunnitellut tai avustanut verojärjestelyjä, joita on tuomioistuimissa todettu veronkierroksi. Alan toiminta on kirjavaa ja sääntely puutteellista.PDF-Raportti

Julkaisu
17/10/2017
Seurantatutkimus Wärtsilän tehtaan työoloista Intian Khopolissa

Wärtsilän yritysvastuuta tarkasteleva seurantaraportti kertoo yrityksen toiminnassa tapahtuneen positiivisia edistysaskeleita. Lisää toimenpiteitä kuitenkin tarvitaan elämiseen riittävän palkan varmistamiseksi sekä alihankintaketjujen valvonnassa.PDF-Raportti

Julkaisu
12/09/2017
Transparency now
Legal briefing on the disclosure of EU customs data

Selvitys tullitietojen avoimuuteen liittyvästä EU-lainsäädännöstä. Selvitys antaa komissiolle konkreettisia suosituksia toimenpiteistä, joilla tullitietojen avoimuutta voi lisätä.PDF-Raportti

Julkaisu
06/09/2017
Salkut auki
Finnfundin rahastosijoitusten kohdeyritykset

Raportissa avataan ensimmäistä kertaa yksityiskohtaisesti Finnfundin sijoituskohteena olevien rahastojen sijoitussalkkujen sisältöä ja peilataan rahastojen sijoituskohteita Finnfundille asetettuihin kehitystavoitteisiin. PDF-Raportti

Julkaisu
21/03/2017
Sosiaalisesti vastuullisempia luonnonkiven julkisia hankintoja

Raportti tarkastelee julkisissa hankinnoissa käytettävän luonnonkiven vastuullisuutta. Julkisissa hankinnoissa käytetään paljon tuontikiveä, jota tuodaan ylivoimaisesti eniten Kiinasta ja usein tuntemattomista oloista.PDF-Raportti

Julkaisu
14/03/2017
Verovälttelyä kehitysyhteistyövaroilla
Finnfund ja metsärahaston verojärjestelyt Luxemburgissa

Raportissa tarkastellaan Suomen valtion kehitysyhteistyövaroja sijoittavan Finnfundin sijoitustoiminnan verovastuullisuutta konkreettisen tapausesimerkin kautta. Tarkastelun kohteena on Dasos Capital Oy:n hallinnoima metsärahasto Dasos Timberland Fund I.PDF-Raportti

Julkaisu
07/03/2017
Suositukset yritysten aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi

Raportissa esitetään kattavat lainsäädäntösuositukset yritysten aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi.PDF-Raportti

Julkaisu
15/11/2016
Jäävuorta mittaamassa
Arvioita aggressiivisen verosuunnittelun laajuudesta Suomessa

Finnwatchin uudessa selvityksessä arvioidaan yritysten aggressiivisen verosuunnittelun vaikutuksia Suomessa.PDF-Raportti

Julkaisu
07/11/2016
Seurantatutkimus IOI Groupin öljypalmuviljelmillä Malesiassa

Suomalaisyrityksille palmuöljyä toimittanut malesialainen IOI Group on joiltain osin parantanut työolojaan, kertoo Finnwatchin seurantaraportti. Siirtotyöntekijät maksavat kuitenkin edelleen valtavia rekrytointimaksuja, osaa heistä on harhaanjohdettu rekrytoinnissa eivätkä kaikki tiloilla työskentelevät yllä edelleenkään minimipalkkaan.PDF-Raportti

Julkaisu
18/10/2016
Vain muruja kahvipöydältä
Suomessa myytävän kahvin sosiaalinen vastuullisuus

Finnwatch tutki Suomessa toimiville paahtimoille kahvia toimittavia tiloja. Kaikilta tiloilta löytyi ongelmia, kuten elämiseen riittämättömiä palkkoja, lapsityövoiman hyväksikäyttöä, syrjintää ja valtavia rekrytointimaksuja.PDF-Raportti

Julkaisu
25/05/2016
Breaking the cycle of exploitation
Recommendations for responsible recruitment of migrant workers in Thailand

Siirtotyöntekijöiden rekrytointiin liittyvät ongelmat kuten äärimmäisen korkeat rekrytointimaksut johtavat pahimmillaan pakkotyöhön. Raportissa käydään läpi tyypillisiä siirtotyöntekijöiden rekrytointikäytäntöihin liittyviä ongelmia Thaimaan vientiteollisuudessa.PDF-Raportti

Julkaisu
26/04/2016
Kaalimaan vartijat
Näkökulmia työelämän oikeuksia tarkastelevien sertifiointi- ja auditointijärjestelmien laatuun

Raportissa vertaillaan 16:ta suomalaisyritysten käyttämää sosiaalisen vastuullisuuden sertifiointi- ja auditointijärjestelmää. Finnwatch moittii järjestelmiä työntekijöiden näkemysten sivuuttamisesta, heikkolaatuisista auditoinneista sekä puutteista läpinäkyvyydessä ja kriteerien laadussa. PDF-Raportti Video

Julkaisu
02/03/2016
Kaivosverotuksen kehitysmaa
Selvitys metallimalmeja louhivien kaivosyhtiöiden veronmaksusta ja verosuunnittelusta Suomessa

Raportti tarkastelee kaivosyhtiöiden aggressiivista verosuunnittelua Suomessa.PDF-Raportti

Julkaisu
15/12/2015
On the borderline of responsibility
Case studies on the production of Tokmanni’s own imports products in Thailand

Finnwatchin raportti paljasti, että halpakauppaketju Tokmannin Suomeen maahantuomien tuotteiden valmistuksessa poljetaan työntekijöiden oikeuksia.PDF-Raportti

Julkaisu
25/11/2015
Työtä tarjolla velaksi
Työolot Thaimaan broileriteollisuudessa

Finnwatch tutki yhdessä Swedwatchin ja MWRN:n kanssa broilerteollisuuden työoloja Thaimaassa.PDF-Raportti

Julkaisu
13/10/2015
Vastuullisempia kumikäsineitä?
Seurantaraportti Siam Sempermedin työoloista

Finnwatchin seurantaraportti kertoo työelämän oikeuksien polkemisen jatkuvan sairaalakäsineitä tuottavassa Siam Sempermed -tehtaassa Thaimaassa. Tehtaan valmistamia sairaalakäsineitä käytetään sairaanhoitopiireissä ympäri Suomen.PDF-Raportti

Julkaisu
03/09/2015
Valtioenemmistöisten yhtiöiden veroraportit
Maakohtaisia tietoja ei edelleenkään avata

Valtio velvoitti enemmistöomisteiset yhtiönsä raportoimaan veronmaksustaan maakohtaisesti ensimmäistä kertaa vuoden 2015 tilinpäätöksen yhteydessä. Finnwatchin raportin mukaan yritykset panttaavat edelleen veroparatiisitietojaan.PDF-Raportti

Julkaisu
03/06/2015
Follow-up Study
Improvements at Tuna Fish Factories in Thailand

Seurantarapotin mukaan kansainvälisen huomion kohteena jo vuosia olleet Suomen markkinoille tonnikalaa tuottavat tehtaat Thaimaan Samut Sakhonissa ovat parantaneet työolojaan. Ongelmia löytyy kuitenkin edelleen: työpaikoilla esiintyy syrjintää ja osa siirtotyöntekijöistä raportoi maksavansa korkeita rekrytointimaksuja. PDF-Raportti

Julkaisu
19/05/2015
Lasitehtaan paremmat työolot
Seurantaraportti: Iittala ja Marimekko Thaimaassa

Finnwatchin seurantaraportti kertoo Marimekolle ja Fiskarsin Iittala-tuotemerkille tuotteita tuottaneen tehtaan kehittäneen työolojaan Finnwatchin joulukuussa 2013 julkaistun selvityksen jälkeen.PDF-Raportti

Julkaisu
15/04/2015
Kohti veroparatiisivapaita ostoja
Miten veronmaksun vastuullisuus voidaan huomioida julkisissa hankinnoissa?

Finnwatch kävi läpi hankintalain ja uusien hankintadirektiivien mahdollisuudet verovastuullisuuden huomiomiseen. Raportissa annetaan myös suosituksia hankkijoille ja poliittisille päättäjille.PDF-Raportti

Julkaisu
13/03/2015
Viidakon uudet lait
Sertifiointijärjestelmien ja IOI Groupin vastaukset Finnwatchin 'Viidakon lait' -selvitykseen

Finnwatchin syyskuussa 2014 julkaisema palmuöljyn vastuullisuutta käsitellyt raportti on johtanut työolojen parantamiseen Neste Oilin ja Pauligin alihankkijan IOI Groupin tiloilla. Tämä seurantaraportti on katsaus sertifiointijärjestelmien ja IOI Groupin reaktioihin Finnwatchin 'Viidakon lait' -raporttiin. PDF-Raportti

Julkaisu
04/03/2015
Huipputeknologian takapihalla
Työelämän oikeudet Wärtsilän arvoketjuissa

Raportti tarkastelee Wärtsilän vastuullisuuslinjauksia sekä toimintaa Intiassa ja MosambikissaPDF-Raportti

Julkaisu
13/02/2015
Elämiseen riittävä palkka ihmisoikeutena
Laskentamalli ja suositukset

Raportissa vertaillaan erilaisia elämiseen riittävän palkan laskentamalleja. Selvityksen johtopäätöksinä esitetään suomalaisyrityksille yksityiskohtainen malli elämiseen riittävän palkan laskemiseksi kehitysmaissa.PDF-Raportti

Julkaisu
09/12/2014
Kirjoja Kiinasta
Suomessa toimivien kustantamoiden vastuullisuus

Finnwatch vertaili kustantamoiden vastuullisuutta ja tutki työolot Suomeen kirjoja valmistavassa Hung Hing -konsernin tehtaassa Kiinan Guangdongin maakunnassa.PDF-Raportti

Julkaisu
01/10/2014
RIKKINÄINEN VEROPALAPELI
Oikeudenmukaisuus verosopimuksissa

Suomi on tukenut haitallista verokilpailua solmimalla verosopimuksia veroparatiisien kanssa. Osassa verosopimuksia rajoitetaan myös kehittyvien maiden verotusoikeutta ilman perusteluita.PDF-Raportti

Julkaisu
16/09/2014
Viidakon lait palmuöljytuotannossa
Palmuöljyostojen vastuullisuus Suomessa

Suurin osa palmuöljyä ostavista suomalaisyrityksistä ei tiedä mistä niiden ostama palmuöljy tulee. Neste Oil kertoo ainoana suomalaisyrityksenä jäljittävänsä palmuöljynsä, mutta Finnwatch löysi sen alihankkijan plantaaseilta vakavia työelämän oikeuksien loukkauksia.PDF-Raportti Kuvat

Julkaisu
13/05/2014
ELÄKKEITÄ MUIDEN MAIDEN VERORAHOILLA?
Työeläkesijoittaminen ja vastuullinen veronmaksu

Työeläkevaroja sijoitetaan vähintään 37 miljardia euroa veroparatiiseihin rekisteröityjen rahastojen kautta. Veroparatiisirahastot muodostavat 60–70 prosenttia työeläkelaitosten koko rahastosijoitussalkusta. PDF-Raportti

Julkaisu
30/03/2014
HUOLENPITOA KÄSISTÄ, EI TYÖNTEKIJÖISTÄ
Työolot Siam Sempermedin käsinetehtaalla

Etelä-Thaimaassa sairaaloille käsineitä tuottavan tehtaan epäillään pakottavan työntekijät pitkiin ylitöihin, maksavan laittoman alhaisia palkkoja ja estävän lomien pitämisen.PDF-Raportti Kuvat Presentaatio

Julkaisu
27/01/2014
Ojasta allikkoon
Seurantatutkimus Halvalla on hintansa -raportin vaikutuksista

Suomalaisten kauppaketjujen SOK:n, Keskon ja Tuko Logisticsin uutta ananasmehutoimittajaa Vita Food Factorya epäillään vakavista ihmisoikeusloukkauksista.PDF-Raportti Kuvat

Julkaisu
07/01/2014
Messinkilaattojen valtakunta
Pöytälaatikkoyhtiöiden rooli suomalaisyritysten toiminnassa

Liikevaihdoltaan 20 suurimmalla suomalaisyrityksellä on 225 tytäryhtiötä pöytälaatikkoyhtiöitä yrityksille tarjoavissa veroparatiiseissa. Kaikilla suomalaisyrityksillä on yhteensä yli 400 tytäryhtiötä veroparatiiseissa.PDF-Raportti

Julkaisu
10/12/2013
Suomalaisten design-tuotteiden vastuullisuus
CASE: Marimekko ja Iittala Thaimaassa

Design-lasia tuottavalta tehtaalta löytyi vakavia työturvallisuusongelmia, alhaisia palkkoja ja epäselvyyksiä muun muassa vuosilomien korvaamisessa.PDF-Raportti Kuvat

Julkaisu
18/11/2013
Alkuperä tuntematon
Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa

Kuntien tavarahankinnoissa ei juurikaan kiinnitetä huomiota sosiaaliseen vastuullisuuteen.PDF-Raportti

Julkaisu
29/10/2013
Ei tietoja, ei tuloja?
Outotec, Attendo ja vastuullinen veronmaksu

Terveysyhtiö Attendon konsernilainat ja veroparatiisiyhtiöt ovat auttaneet yritystä välttymään veroilta. Yhtiöiden veronmaksun avoimuutta täytyy lisätä lainsäädännöllä.PDF-Raportti

Julkaisu
02/09/2013
Stora Enso ja ihmisoikeudet
CASE: Työelämän oikeuksien toteutuminen Stora Enso Inpac Intiassa.

Stora Enson ihmisoikeusriskien arvioinnissa on yhä puutteita, yhtiön yritysvastuutyön kehittämisestä huolimatta. Yrityksen tehtaalla Intiassa ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet eivät monilta osin toteudu.PDF-Raportti Kuvat

Julkaisu
21/01/2013
Halvalla on hintansa
Kaupan omien merkkien tuotteiden vastuullisuus.

Suomalaisten kauppaketjujen omien merkkituotteiden takaa löytyy vakavia ihmisoikeusloukkauksia.PDF-Raportti

Julkaisu
12/12/2012
Maassa maan tavalla
Vapaan järjestäytymisoikeuden toteutuminen Meksikossa toimivissa suomalaisyrityksissä.

Monet suomalaisyritykset rajoittavat työntekijöidensä vapaata järjestäytymistä Meksikossa. Samalla ne rikkovat omia vastuuohjeistojaan ja loukkaavat ihmisoikeuksia.PDF-Raportti

Julkaisu
05/12/2012
FROM CONGO WITH (NO) BLOOD
Recent developments relating to the sourcing of conflict-free minerals from the Democratic Republic of the Congo.

Kongon väkivaltaisuuksien yltyminen pahentaa konfliktimineraaliongelmaa. Ihmisoikeuksien turvaaminen konfliktin keskellä ei ole helppoa, mutta Kongosta raaka-aineensa ostavien elektroniikkayritysten vastuullisuudessa on myös eroja.PDF-Raportti

Julkaisu
31/10/2012
MOBILE RESPONSIBILITY?
A look on the human rights and sustainability practices DNA, Elisa and TeliaSonera.

Edistyksestä huolimatta suomalaisten teleoperaattoreiden vastuullisuuskäytännöissä on yhä merkittäviä puutteita.PDF-Raportti

Julkaisu
23/10/2012
LAPSITYÖVOIMAA JA VAARALLISIA KEMIKAALEJA
Luonnonkumituotannon ongelmat Aasiassa

Luonnonkumin tuotantoon Aasiassa liittyy monia vakavia ongelmia. Lapsityövoiman käyttö, terveydelle vaaralliset kemikaalit ja siirtotyöntekijöiden hyväksikäyttö on yleistä muun muassa Indonesiassa ja Malesiassa.PDF-Raportti Kuvat Video

Julkaisu
25/06/2012
HIKISTÄ HOMMAA

Suomessa myytävät ilmapatjat, puutarhasakset, suihkupäät ja monet muut kodintarvikkeet valmistetaan usein kiinalaistehtaissa, joissa ei noudateta kansainvälisiä työelämän perusnormeja.PDF-Raportti Kuvat

Julkaisu
04/05/2012
Menetetty vallankumous?
Ihmisoikeusloukkaukset arkipäivää Bangladeshin tekstiiliteollisuudessa työskenteleville naisille.

Monikansallisille yrityksille vaatteita valmistavien naisten elämiseen riittämätön palkka ja kohtuuttoman pitkät työpäivät estävät ihmisoikeuksien toteutumisen myös muilla elämänaloilla.PDF-Raportti Presentaatio Video

Julkaisu
06/03/2012
KIELLETYT HEDELMÄT
Yritysten yhteydet Israelin laittomiin siirtokuntiin

Kymmenillä Suomessa toimivilla yrityksillä on yhteyksiä Israelin laittomiin siirtokuntiin. Suomessa myydään esimerkiksi siirtokunnissa valmistettua kosmetiikkaa ja viinejä. Myös hedelmien, kasvisten, vaippojen ja hiilihapotuslaitteiden taustalta löytyy siirtokuntatoimintaa.PDF-Raportti Kuvat

Julkaisu
30/12/2011
TELTTOJA JA TOIMISTOTARVIKKEITA
Vastuullisuus kehitys-, ay- ja ympäristöjärjestöjen hankinnoissa

Suurin osa järjestöistä on kiinnittänyt huomiota ostamiensa tuotteiden alkuperään. Kirjalliset ohjeistukset ja systemaattinen eettinen hankinta puuttuvat kuitenkin vielä monilta.PDF-Raportti

Julkaisu
17/12/2011
Hengenvaarallinen muotioikku
Suomessa myytävien farkkujen hiekkapuhallus

Suurin osa suomalaisista farkkukankaisia vaatteita myyvistä ja tuottavista yrityksistä sanoutuu Finnwatchin tutkimuksessa irti hiekkapuhalluksen käyttämisestä. Isolla osalla yrityksistä on valvonnassa kuitenkin puutteita.PDF-Raportti

Julkaisu
13/09/2011
PHONY EQUALITY
Matkapuhelinvalmistajien vastuullisuus Intiassa

Nälkäpalkat ja epävarmat tilapäiset työsuhteet ovat Intian elektroniikkateollisuuden arkipäivää. Finnwatchin makeITfair-selvitys tarkastelee työoloja ja -ehtoja Nokian ja sen alihankkijoiden Salcompin, Flextronicsin sekä Foxconnin tehtailla Chennain vapaatuotantoalueilla.PDF-Raportti

Julkaisu
03/06/2011
Halvimmat markkinat
Julkisten työvaatehankintojen ja -valmistuksen eettisyys

Osa julkisista hankkijoista on tiukentanut työvaatteiden tuotanto-oloja koskevia vaatimuksiaan, mutta suurin osa ei huomioi asiaa vielä lainkaan. Tuotannon eettisyyteen on alettu kiinnittää huomiota myös työvaatteita myyvissä yrityksissä. Vaatteita valmistetaan silti edelleen myös kehnoissa työoloissa, ja valvonta on riskimaissa usein puutteellista.PDF-Raportti

Julkaisu
27/04/2011
Eettistä kiveä, vastuullista valurautaa?
Kuntien katukivi- ja valurautahankintojen ja -hankintojen eettisyys

Yksikään Finnwatchin haastattelemista julkisista hankkijoista ei aseta katukivi- ja valurautahankinnoilleen eettisiä vaatimuksia.PDF-Raportti

Julkaisu
05/03/2011
Brasilialaisen lihan kääntöpuoli
Vastuullisuus henkilöstöravintoloiden, kaupan alan ja lihayritysten ostoissa

Brasilialaista lihaa ostavien suomalaisyritysten tulisi kiinnittää enemmän huomiota lihantoimittajiensa työoloihin ja ammattitautien ehkäisyyn. Finnwatchin tuoreen selvityksen mukaan peräti neljäsosa maan siipikarjateollisuuden työntekijöistä kertoo kärsivänsä työperäisistä rasitussairauksista.PDF-Raportti

Julkaisu
28/02/2011
Game console and music player production in China
A follow-up report on four suppliers in Guangdong

Selvitys päivittää kahden vuoden takaisen tutkimuksen pelikonsoli- ja mp3-soitin- tai niihin osia valmistavien tehtaiden työoloista Kiinassa. Parannuksia on tapahtunut, mutta elämiseen riittämättömät palkat ja vapaiden ammattiyhdistysten puute ovat yhä arkipäivää. Selvityksessä annetaan uutta tietoa muun muassa Foxconnin tehtailta, jotka ovat olleet julkisuudessa työntekijöiden itsemurha-aallon takia.PDF-Raportti

Julkaisu
30/11/2010
Tekoja vai tuloja
Kioton puhtaan kehityksen mekanismi ja kehitys

Teollisuusmaiden kehitysmaissa toteuttamat päästövähennyshankkeet saattavat jopa lisätä kasvihuonekaasujen päästöjä. Näin todetaan Finnwachin raportissa, joka tarkastelee Kioton ilmastoneuvotteluissa luotua puhtaan kehityksen mekanismia.PDF-Raportti

Julkaisu
13/10/2010
Ääniä paikanpäältä
Näkemyksiä Itä-Kongon kaivossektorin uudistamisesta

Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa kaivetaan elektroniikassa käytettäviä mineraaleja verisen konfliktin varjossa. Elektroniikkayritysten kokema imagoriski ajaa kehitystä kohti itä kongolais ten mineraalien täysboikottia. Paikallinen kansalaisyhteiskunta pelkää, että boikotti heikentää merkittävästi alueen talousvakautta.PDF-Raportti

Julkaisu
27/09/2010
Kivihiiltä idästä ja etelästä
Vastuullisuus energiayhtiöiden ostoissa

Selvitys Suomessa käytetyn kivihiilen alkuperästä osoittaa, että kotimaisten energiayhtiöiden eettinen valvonta on puutteellista. Suurin osa niiden kivihiilestä on peräisin Venäjän pahimmilta kaivosonnettomuusalueilta, ja useimpien alkuperämaiden kaivoksilta on raportoitu vakavista turvallisuus-, ympäristö- tai ihmisoikeusrikkomuksista.PDF-Raportti


© Finnwatch 2020
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email