Tuotesertifioinnit

Sosiaalisten kriteerien täyttäminen on helpointa varmentaa kolmannen osapuolen myöntämän tuotesertifioinnin avulla. Julkisissa hankinnoissa voidaan viitata suoraan tiettyyn vaatimukset täyttävään sertifiointiin. Vaatimustenmukaisuus voidaan pyytää todentamaan tietyillä sertifioinnilla, mutta myös muut vastaavat todistustavat tulee hyväksyä.

Alla olevassa listassa on esitelty erilaisia tuotesertifiointeja. Linkeistä pääset sivuille, josta löytyvät tarkemmat kunkin sertifioinnin kriteerit. 

reilukauppa  

Reilu kauppa


Takaa kehitysmaiden pientuottajille kestävän tuotannon kustannukset kattavan hinnan tuotteista. Asettaa ILOn perussopimuksiin, YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja lasten oikeuksiin perustuvat kriteerit tehdastuotannolle. Lapsityövoiman hyväksikäyttö ja pakkotyövoima on kiellettyä. Sertifiointi huomioi myös ympäristökysymykset. Reilu kauppa sertifioi muun muassa kahvia, teetä, sokeria, kukkia, puuvillaa, hedelmiä ja viiniä. Lue lisää tarkoista kriteereistä >>

     
ra sammakko   

Rainforest Alliance

Keskittyy ympäristökysymyksiin tavoitteena tuotantotilat, jotka arvioivat ja pyrkivät vähentämään ympäristövaikutuksiaan. Asettaa ILOn perussopimuksiin, YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja lasten oikeuksiin perustuvat kriteerit tuotannolle. Lapsityövoiman hyväksikäyttö ja pakkotyövoima on kiellettyä. Rainforest Alliance sertifioi muun muassa kahvia, teetä, hedelmiä ja palmuöljyä. Lue lisää tarkoista kriteereistä >>

     
utz  

Utz

Keskittyy parantamaan kehitysmaiden viljelijöiden tuotantotapoja. Asettaa ILOn perussopimuksiin, YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja lasten oikeuksien sopimukseen perustuvat kriteerit tuotannolle. Lapsityövoiman hyväksikäyttö ja pakkotyövoima on kiellettyä. Sertifiointi huomioi myös ympäristökysymykset. Utz sertifioi kahvia, kaakaota ja teetä. Lue lisää tarkoista kriteereistä >>

   

 

 fsc  

Forest Stewardship Council – FSC

FSC-sertifioinnilla edistetään ympäristöystävällistä, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsänhoitoa. Sertifiointi perustuu kymmeneen periaatteeseen, joissa huomioidaan muun muassa ympäristön monimuotoisuus ja alkuperäisväestön oikeudet. FSC sertifioi puu-, paperi- ja luonnonkumituotteita. Lue lisää tarkoista kriteereistä >>

 

   

 

win win logo  

Fair stone

Fair stone -sertifiointi takaa, että luonnonkivet on tuotettu ilman lapsityövoiman hyväksikäyttöä ja pakkotyövoimaa. Kivityöläisten työoloja valvotaan ja kivet ovat jäljitettävissä. Sertifiointi on kehitetty erityisesti julkisten hankkijoiden käyttöön. Englanninkieliset standardit ovat ladattavissa täällä >>

 

Tuotantolaitossertifioinnit

Kaikille tuotteille ei ole olemassa tuotteen vastuullisuuden takaavaa tuotesertifiointia. Kattavien vastuullisuussertifiointien puuttuminen on yleistä muun muassa elektroniikassa ja tekstiileissä. Tuotesertifioinnin puuttuessa hankkijat voivat edellyttää tarjoajalta tuotannon vastuullisuutta tuotantolaitossertifiointien kriteereihin viittaamalla.

Alla olevassa listassa on esitetty yleisimpiä tuotantolaitossertifiointeja sekä yritysten vastuullisuusverkostoja, joihin liittyy tuotantolaitosten auditointeja kolmannen osapuolen asettamien kriteerien mukaisesti.

SAI SA8000  

SA8000

SA8000 on SAI:n laatima sosiaalisen vastuullisuuden standardi. SA8000-sertifiointeja myönnetään erilaisille tuotantolaitoksille ja -tiloille, ja sitä pidetään yhtenä kunnianhimoisimmista vastuullisuussertifioinneista. Monista muista sertifioinneista poiketen SA8000 sisältää vaatimuksen elämiseen riittävän palkan maksamisesta sekä vastuullisen johtamisen mallin, ja se kannustaa aktiivisesti työntekijöiden ammatilliseen järjestäytymiseen. SA8000 vaatii seuranta-auditointeja kuuden kuukauden välein.   

SA8000-sertifioinnin kriteereihin voi tutustua tarkemmin täällä >>

     
 wrap  

Worldwide Responsible Accredited Production - WRAP

WRAP on maailman suurin tuotantolaitossertifiointiohjelma vaatetus- jalkine- ja tekstiiliteollisuuden tuotantolaitoksille. Sertifiointi perustuu 12 periaatteeseen, joissa kiinnitetään huomiota tuotanto-olojen turvallisuuteen, eettisyyteen, inhimillisyyteen ja lainmukaisuuteen. Tuotantolaitoksille myönnetään kerralla puolesta vuodesta kahteen vuoteen voimassa oleva sertifiointi.

 WRAPin periaatteisiin voi tutustua tarkemmin täällä >>

     
 

Amfori Business Social Compliance Initiative - Amfori BSCI

Amfori BSCI on yritysten oma aloite työolojen parantamiseksi kautta tuotantoketjun. Amfori BSCI:llä on vastuullisuusohjeisto, joka tukee yritysten pyrkimyksiä eettisiin tuotantoketjuihin. Velvoitteena yrityksen on saatettava 2/3 sen tuotantoketjusta riskimaissa amfori BSCI-prosessin piiriin, mikä tarkoittaa, että tuotantolaitosten on saavutettava arvosana "hyväksytty" tai "parannettavaa" suhteessa vastuullisuusohjeiston tavoitteisiin. Amfori BSCI:n jäsenyys ei takaa yrityksen vastuullisuutta koko tuotantoketjussa, vaan hankintaa koskevan tuotantolaitoksen osalta on erikseen pyydettävä selvitys siitä, onko se auditoitu ja minkä arvosanan se on saanut.

Amfori BSCI:n vastuullisuusohjeistoon voi tutustua tarkemmin täällä >>

     
 fair wear foundation  

Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation on vaatetus- ja tekstiilialan vastuullisuusverkosto, jonka jäsenyys takaa, että yritys on sitoutunut jatkuviin parannuksiin sen tuotantoketjun vastuullisuudessa. FWF:än ohjeisto, joka määrittelee päämäärän sen jäsenyrityksille, kattaa kysymyksiä työntekijöiden järjestäytymisoikeuden takaamisesta elämiseen riittävään palkkaan. Jäsenyritysten on itse huolehdittava tuotantoketjunsa monitoroinnista, jota FWF valvoo edelleen auditoinnein. Vuodesta 2013 alkaen FWF on ottanut käyttöön logon sellaisten yritysten tuotteille, joiden alihankkijoista 90 prosenttia on monitoroinnin alaisia. Vastuullisten hankintojen näkökulmasta on tärkeää selvittää, onko juuri hankittavaa tuotetta valmistava tuotantolaitos monitoroinnin ja siten vastuullisuuskehityksen piirissä.

FWF:än ohjeistoon voi tutustua tarkemmin täällä >>

     
ethicaltrading  

The Ethical Trading Initiative - ETI

ETI on yritysten, ammattiliittojen ja vapaaehtoissektorin toimijoiden verkosto, jonka tarkoituksena on parantaa työntekijöiden oloja yhteistyön kautta. Työryhmissä kehitellään ja kokeillaan uusia ideoita eettisyyden saavuttamiseksi yritysten tuotantoketjuissa. ETIn toimintaa viitoittaa kansainvälisen työjärjestön ILOn standardeihin pohjautuva ohjeisto, jonka toteutumiseksi jäsenyrityksen on sitouduttava tuotantoketjunsa eettisyyden jatkuvaan parantamiseen. ETIn toiminta mm. tukee aktiivisesti työntekijöiden järjestäytymistä ja heidän tietoisuutta oikeuksistaan sekä kattaa vaatimuksen elämiseen riittävästä palkasta. Jäsenyritysten odotetaan lisäävän tuotantoketjun vastuullisuuden valvontaa ajan kanssa, joten ETIin kuuluvalta yritykseltä hankintoja tehtäessä on syytä varmistaa yritykseltä hankintaan liittyvän tuotantolaitoksen vastuullisuustilanne. 

ETIn ohjeistoon voi tutustua tarkemmin täällä >>

   

 

fair-labor-association large verge medium landscape   

Fair Labor Association

Fair Labor Association on yritysten, yliopistojen ja kansalaisjärjestöjen muodostama vastuullisuusverkosto. Jäsenyritysten on pyrittävä noudattamaan FLA:n kansainvälisen työjärjestö ILOn standardeihin pohjautuvaa vastuuohjeistoa koko tuotantoketjuissaan. FLA ei kuitenkaan sertifioi yrityksiä itsessään, vaan varmistaa, että sen jäsenyrityksillä on toimivat mekanismit vastuullisuuden kontrolloimiseen ja edistämiseen niiden tuotantoketjuissa. FLA:n jäsenyys ei siten takaa täyttä vastuullisuutta. Auditointi tapahtuu vuosittain ja sen suorittaa FLA:n akkreditoima riippumaton taho.

FLA:n vastuuohjeistoon voi tutustua tarkemmin täällä >>

 

     
 sedex  

Sedex

Sedex on tietojärjestelmä, jonka kautta yritykset voivat jakaa ja saada tietoja tuotantoketjujen vastuullisuutta koskien. Kyseessä ei ole sertifiointijärjestelmä tai vastuuohjeisto, vaan Sedexin tarkoitus on vähentää päällekkäisten auditointien tarvetta useita eri ostajayrityksiä varten. Näin tuotanto- ja ostajayritykset voivat suoraan keskittyä vastuullisuuden parantamiseen. Sedex ei akkreditoi auditoijia, mutta tarjoaa käyttöön SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) -kaavan hyvälle auditointiprosessille. Sedex järjestelmään voidaan tallentaa tuotantolaitoksen itsensä, ostajayrityksen tai ulkopuolisen tahon toteuttaman auditoinnin tulos. Yrityksen ilmoittaessa sen käyttämän tuotantolaitoksen olevan Sedexissä auditoitu, on tarpeen varmistaa, että kyseessä on riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama auditointi sekä varmistua kyseisen auditoijan luotettavuudesta.

Lisää tietoa Sedexistä löytyy täältä >>

 

 

 

Raportteja julkisten hankintojen kohteina olevien tuotteiden vastuullisuudesta

   

 

 

 

Sanoista tekoihin

20.3.2018

Sosiaalisen vastuun pilottiprojekti Hansel Oy:n ja KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa.

Lataa raportti pdf-muodossa >>

 

 
   

 

 
   

 

Sosiaalisesti vastuullisempia luonnonkiven julkisia hankintoja

21.3.2017

Raportti tarkastelee julkisissa hankinnoissa käytettävän luonnonkiven vastuullisuutta. Julkisissa hankinnoissa käytetään paljon tuontikiveä, jota tuodaan ylivoimaisesti eniten Kiinasta ja usein tuntemattomista oloista.

Lataa raportti pdf-muodossa >>

 

 
       
 

Vastuullisempia kumikäsineitä?  

13.10.2015

Seurantaraportti Siam Sempermedin työoloista
 
Finnwatchin seurantaraportti kertoo työelämän oikeuksien polkemisen jatkuvan sairaalakäsineitä tuottavassa Siam Sempermed -tehtaassa Thaimaassa. Tehtaan valmistamia sairaalakäsineitä käytetään sairaanhoitopiireissä ympäri Suomen.
 
 
       
 

 

Huolenpitoa käsistä, ei työntekijöistä

30.3.2014

Työolot Siam Sempermedin käsinetehtaalla

Etelä-Thaimaassa sairaaloille käsineitä tuottavan tehtaan epäillään pakottavan työntekijät pitkiin ylitöihin, maksavan laittoman alhaisia palkkoja ja estävän lomien pitämisen.

Lataa raportti pdf-muodossa >>

Kuvat >>

Presentaatio >>

 
   

 

 

 

 

Alkuperä tuntematon

18.11.2013

Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa

Kuntien tavarahankinnoissa ei juurikaan kiinnitetä huomiota sosiaaliseen vastuullisuuteen.

Lataa raportti pdf-muodossa >>

 

 

 

 

 

halvimmat markkinat_kansi_thumb

 

 

Halvimmat markkinat - julkisten työvaatehankintojen ja -valmistuksen eettisyys

07.03.2011

Osa julkisista hankkijoista on tiukentanut työvaatteiden tuotanto-oloja koskevia vaatimuksiaan, mutta suurin osa ei huomioi asiaa vielä lainkaan. Tuotannon eettisyyteen on alettu kiinnittää huomiota myös työvaatteita myyvissä yrityksissä. Vaatteita valmistetaan silti edelleen myös kehnoissa työoloissa, ja valvonta on riskimaissa usein puutteellista.

Lataa raportti pdf-muodossa >>
 
   

 

 
 Kansi katukansi  

 

Kaukomailta kotikatuun - Katukansistojen valmistus, ostot, ja eettisyys

19.08.2009

Intiassa on kolmanneksi suurin valimotuotanto ja toiseksi eniten valimoita maailmassa. Moni tallaamistamme katukansista on tehty Intiassa. FinnWatch päätti perehtyä katukansistojen valmistusoloihin siellä ja paikata myös monilta kunnilta ja yrityksiltä puuttuvaa yleiskuvaa niistä. Palkat jäävät alle minimin, ja vaarallisimman työn tekee vuokratyövoima.

Lataa raportti pdf-muodossa >>

 
   

 

 
   

Pölyä ja pakerrusta – Työolot Kiinasta Suomeen kiveä toimittavissa yrityksissä

02.2007

Kiinassa luonnonkivialalla on paljon ongelmia työterveyteen ja -turvallisuuteen sekä työehtoihin liittyen: Ylityöt ovat yleisiä jo muutoin fyysisesti raskaalla alalla, työtapaturmavakuutuksia ei juuri ole, turvatoimet ja suojavarusteet ovat puutteellisia, sekä vaarallisimman louhintatyön tekee vuokratyövoima. Myös ympäristönsuojelu alalla on puutteellista Kiinassa.

Lataa raportti pdf-muodossa >>

 

 

 

 

stdClass Object ( [image_intro] => [float_intro] => [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

© Finnwatch 2020
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email